Педагогически персонал

 

 

  ИМЕ                                                          ДЛЪЖНОСТ   E-mail
1. Кремена Йорданова Кръстева – директор y_yovkov_rousse@abv.bg
2. Светлана Борисова Якимова – ЗДУД svetlana_yakimova@mail.bg
3. Силва Стефанова Василева – ЗДУД silva_vasileva@abv.bg
4. Валерия Въчева Лавчева – гл. учител нач. етап v_lavcheva@yahoo.co.uk
5. д-р Вергилия Георгиева Грънчарова – старши учител в начален етап wergilija@abv.bg
Мейлин Бейхан Белберова – старши учител в начален етап meli_altan@abv.bg
6. Лила Кирилова Илиева – старши учител в начален етап lila6@abv.bg
7. Татяна Иванова Стоилова – старши учител в начален етап toni.2006@abv.bg
8. Еленка Илиева Димитрова – старши учител в начален етап vedia2004@abv.bg
9. Стефан Илиев Тотев – старши учител в начален етап stotev1960@abv.bg
10. Валентина Тодорова старши учител в начален етап valya_1974@abv.bg
11. Десислава Красимирова Иванова – учител в начален етап – по майчинство joyased@gmail.com
 Ангелина Цветанова – учител в начален етап a.cvetanova89@abv.bg
12. Даниела Пламенова Петкова–  старши учител в начален етап dani.petkova71@abv.bg
13. Ралица Косева Денева – старши учител  в начален етап ralica_deneva@abv.bg
14. Светослава Костадинова Стоянова-Момчева – учител в начален етап с чужд език smomchewa@gmail.com
15. Илиян Петков Лазаров -старши учител ЦОУД в начален етап ilko007@abv.bg
16. Илияна Христова Маринова – старши учител ЦОУД в начален етап maconi59@abv.BG
17. Галя  Димитрова Горанова– старши учител  ЦОУД в начален етап
18. Маринела Венциславова Арнаудова – учител в ЦОУД mdecheva@abv.bg
19. Ивелина Пенева Стоянова – старши учител ЦОУД в начален етап ivelinapestoqnova@abv.bg
20. Естер Сезгин Ниязиева – учител ЦОУД в начален етап esterkata@abv.bg
Женел Мехмедова – учител ЦОУД в начален етап jenel82@abv.bg
21. Грета Еленчева Стоянова – учител ЦОУД в начален етап gr_stoqnova@abv.bg
22. Яница Тодорова Михайлова – старши учител ЦОУД в начален етап yanitsamihaylova@abv.bg
23. Витка Иванова Попова – старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап – БЕЛ vitka_popova@abv.bg
24. Елица Петкова Владова – учител по общообразователен  предмет в прогимназиален етап – БЕЛ eli_vladova@abv.bg
25. Преслава Байчева Георгиева – учител по общообразователен предмет в гимназиален етап – БЕЛ preslavabaycheva.g@gmail.com
26. Зорница Христофорова Петрова – старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап – англисйки език zornitsastar1973@abv.bg
27. Ангелина Михайлова Аврамова – старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап – англисйки език anitors@abv.bg
28. Деница Никова –  учител в начален етап с чужд език nikova_d@yahoo.com
29. Лилия Тодорова Никова – старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап –  математика lili.nikova@abv.bg
30. Дарина Милчева Друмева-Дончева – старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап –  математика dari.drum30@abv.bg
31. Бисерка Бончева – старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап по ИТ и информатика
32. Фердане Нури Мехмедали -старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап по ИТ и информатика ferdane@abv.bg
33. Борислава Красимирова Ангелова – учител по общообразователен предмет в гимназиален етап – биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда borislavaangelova1906@gmail.com
34. Яничка Йорданова Пенева – старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап– история и цивилизации yanichka.peneva@abv.bg
35. Миглена Петкова Димитрова -старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап – география и икономика и труд и техника megipd@abv.bg
36. Таня Христова Анева –  учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап–  физика и астрономия tanq.vasileva1985@abv.bg
37. Анелия Тодорова Костова – старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап – музика ani6516@abv.bg
38. Анета Манева Манева-Делева – старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап – изобразително изкуство   anetamanewa@gmail.com
39. Ростислав Людмилов Стоянов – учител спортна подготовка   gsk_lokomotiv_sg@abv.bg
40. Силвия Петрова Димитрова – учител спортни дейности sisi26_dim@yahoo.com
41. Валерия Борисова Боцановска – старши учител ЦОУД в прогимназиален етап v.bor@abv.bg
42. Иваничка Иванова-Петрова – ресурсен учител isip73@abv.bg
Top