Форми на обучение

Учениците в СУ „Йордан Йовков“ се обучават в дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение.