НВО X клас

НВО – X клас 2023 година

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
(по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

ЗАПОВЕД № РД09-4065/ 30.08.2022 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НВО В IV, VII И X КЛАС, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2022/20223 година. ТУК