Провеждане на учебни занятия в СУ „Йордан Йовков“ от 15.11.2021 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката на 15.11.2021 г. (понеделник) обучението на учениците от 1-12 клас ще се проведе от разстояние в електронна среда.

От 16 ноември 2021 г. (вторник), се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от начален етап в класове с писмено декларирано съгласие на поне 50% от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на децата им два пъти седмично с неинвазивен антигенен тест или представен валиден документ за преболедуване на COVID-19. На този етап за СУ „Йордан Йовков“ – Русе това са следните паралелки: I „а“, I „в“, III „а“ и III „б“. Присъствено обучение ще се провежда по класните стаи само с учениците от гореспоменатите паралелки, за които има подадена от страна на родителите декларация за съгласие за тестване с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка.

За по-добра организация и навременно стартиране на учебния процес е необходимо на 16 ноември, вторник, както и във всички последващи дни, определени за тестване, учениците от: I „а“, I „в“, III „а“ и III „б“ класове, които ще се обучават присъствено, да бъдат в училище в 7.40 часа. Тестването е с продължителност 10 минути и ще се извършва с утвърден неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка. Учебните занятия ще започват по график в 08.00 ч., след извършена дезинфекция на класните стаи. За изследване на ученици със специални образователни потребности родителите следва да се обърнат към класните ръководители за допълнителна информация. Напомняме, че 30 минути преди началото на тестването децата не бива да са приемали храна или течности.

Всички останали ученици, включително и тези от I „а“, I „в“, III „а“ и III „б“, чиито родители не са подали декларация за съгласие за тестване с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърден график.

Приложения:
Заповед на Директора за организация на обучението на 15.11.2021 г.
Заповед на Директора за обучение и действия в условията на епидемична обстановка
Заповед за възстановяване на присъствения образователен процес на учениците в начален етап от 16.11.2021 г.

КРЕМЕНА КРЪСТЕВА
Директор на СУ „Йордан Йовков“ – Русе

Please follow and like us: