СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

От 06.12.2021 г. (понеделник) се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от V до XII клас в паралелки с писмено декларирано съгласие на поне 50% от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на децата им с неинвазивен антигенен тест или представен валиден документ за ваксинация, наличие на антитела или преболедуване на COVID-19. На този етап за СУ „Йордан Йовков“ – Русе това са следните паралелки: V „а“, V „б“, VI „а“, VII „б“, VIII, X и XI класове.

Присъственото обучение ще се провежда по класните стаи само с учениците от гореспоменатите паралелки, за които има подадена от страна на родителите декларация за съгласие за тестване с неинвазивен бърз антигенен тест или представен валиден документ за ваксинация, наличие на антитела или преболедуване на COVID-19. За учениците от посочените класове, за които няма изразено писмено съгласие за извършване на тестване или валиден сертификат, обучението продължава в електронна среда от разстояние по утвърден график.

Тестовете на учениците ще се провеждат само понеделник в класните стаи.

За по-добра организация и навременно стартиране на учебния процес е необходимо на 6 декември (понеделник), учениците от прогимназиален етап – V „а“, V „б“, VI „а“ и VII „б“ класове, да бъдат в училище в 7.40 часа, а от гимназиален етап – VIII, X и XI класове – в 8.00 час

Учебните занятия ще започват след извършена дезинфекция на класните стаи по утвърдения график, а именно: от 08.00 ч. за V, VI и VII класове и от 8.20 за VIII, X и XI класове. За изследване на ученици със специални образователни потребности родителите следва да се обърнат към класните ръководители за допълнителна информация.

Напомняме, че 30 минути преди началото на тестването учениците не бива да са приемали храна или течности.

Не се променя графикът на обучение на учениците от начален етап – присъствен за I „а“, I „б“, I „в“, II „а“, II „б“, III „а“ и III „б“ класове за учениците, за които има подадена от страна на родителите декларация за съгласие за тестване с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка.

КРЕМЕНА КРЪСТЕВА
Директор на СУ „Йордан Йовков“ – Русе

 

Please follow and like us: