Съобщение

На 07.09.2022 г. от 13.00 часа в методичния кабинет ще се проведат интервюта с одобрените кандидати за заемане на следните позиции:
1. Учител – начален етап;
2. Учител по БЕЛ
3. Учител по изобразително изкуство – непълен норматив
4. Учител по физическо възпитание и спорт – непълен норматив
5. Учител по Религия
6. Учител – лектор по философия

Please follow and like us: