Съобщение

Уважаеми родители,

В периода 13 – 16 септември 2022 година се проведе онлайн анкета с родители на учениците от начален етап за определяне на фирма, осигуряваща кетъринга за обедното хранене през учебната година. В анкетата се включиха 154 родители.

Най-голям процент от тях (44.8%) пожелаха обядът за учениците да се доставя от „Чифлика Русе“ ООД (FURNARY).

Изхранването на учениците стартира от 19 септември (понеделник) 2022 година.

Please follow and like us: