СУ „Йордан Йовков“ – Русе в подкрепа на кампанията „Пази детето в интернет”

Предпазване на подрастващите в интернет пространството и отговорно отношение към киберсигурността са неотменна част от образователните инициативи на учениците от СУ „Йордан Йовков“ – Русе. Провокирани от похватите, с които изкуството противодейства на кибертомоза и посегателствата над деца в дигиталното пространство, на 17 септември 2022 год. учениците от VIII „А“ клас на СУ „Йордан Йовков“, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, посетиха изложбата „Изкуството като оръжие срещу кибертормоза“ с творби на известния италиански художник Фабио Калвети. Инициативата е част от социалната кампания на Застрахователна компания „Лев Инс“ „Пази детето в интернет“ и има за цел да осигури защита за децата, както и да изгради у тях умения за безопасно ползване на Интернет.

Please follow and like us: