Екскурзия – април 2017 г.

ЕДНА НЕЗАБРАВИМА ЕКСКУРЗИЯ ПРЕЗ АПРИЛСКАТА ВАКАНЦИЯ С УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИАЛНИЯ И ПРОГИМНАЗИАЛНИ ЕТАП В УЧИЛИЩЕ

Повече информация