Клубове по проект „Образование за утрешния ден“ 2021/2022

През учебната 2021/2022 година СУ „Йордан Йовков“ отново работи  по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“  Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). 

Клубове по интереси  за придобиване на базови умения са сформирани от ученици от първи клас – „Моят приятел-компютъра“ и „Уча забавно с компютър“ с ръководител Светлана Якимова. Запознавайки се с различни приложения на образователен софтуер ToolKID най – малките ученици  научават възможностите за работа с компютър.

Клуб по интереси за напреднали с ученици от VІІІ – Х клас – „Дизайнери за утрешния ден“ с ръководител Фердане Мехмедали. С използването на специализиран софтуер, учениците от профил „Софтуерни и хардуерни науки“ проектират домовете на бъдещето. Развиват своята креативност, пространствено мислене и визия за бъдещо професионално развитие. 

Портфолио, което включва изработените проекти по време на клуба.

Top