Денят на Земята – 22 април

За отбелязване Международения ден на Земята – 22 април, учениците от 6 и 7 клас заедно с г-жа Миглена Димитрова показаха на своите съученици и гости колко е важно и значимо да пазиш и обичаш природата!

3 1 2 6 4 5