Тържествено изпращане на випуск 2018г.

Кой има бал! Йовков има бал
1,2,3,4,5……12 Ураааааа…

1 2 3 4 5 6 7 8131420151617181912