Практически урок по оказване на първа помощ

4На 25 октомври 2017 г. , ученици от I“а“ клас в часа на класа участваха в практически урок на тема „Оказване на първа помощ”. Той беше проведен от Толга Мехмедов- заместник областен координатор на Младежкия червен кръст гр. Русе с ресор „ Първа помощ и организационно развитие” и заместник-командир на Младежкия авариен екип- Русе.

В игрови ситуации малките ученици учиха за механизма за позвъняване на спешен телефон 112.

Чрез видеоматериали децата научиха и за най-важните стъпки за оказване на помощ при нараняване, изкълчване , кръвотечение и изгаряне. Разбира се не липсваха и доброволци от класа, които да влязат в ролята на пострадалите. Забавлявайки се децата научиха как се прави превръзка тип „ Лапичка” и какво е най-необходимо да има в домашната аптечка.

2 3 5 6 7 8 91