Европейска седмица на програмирането

Първа – изява

Обучението по информационни технологии от тази година – компютърно моделиране са част от училищната политика и създават профила на нашето училище като съвременно учебно заведение. Участието в състезания и конкурси винаги е интересно за нашите възпитаници.

През месец октомври тази година учениците от I и II клас се включиха в Европейска седмица на програмирането, като участваха в мероприятията организирани от Регионалната библиотека „Любен Каравелов“. Те се запознаха с робота Финч. Всяко дете успя да го докосне и да му зададе команди за управление с програмата Scrach. Беше незабравимо преживяване.

Втора – изява

На 19.10.2018 г. петокласници участваха в забавно учебно занятие на тема „Аз играя и програмирам“, като използваха платформата Code.org. Те управляваха анимационни герои, преминаваха през различни нива на сложност, предлагаха творчески и забавни решения, използвайки блоково програмиране. Асистенти в урока бяха ученици от VI и XII клас.  Така нашите възпитаници се докоснаха до един сложен, модерен свят на компютърното програмиране!

Top