Участие в иновационен лагер Tomorrow’s Business Starts Today Русе 2021

Ученето се случва не само в рамките на учебните часове, но и в извънкласни дейности и състезания. Пример за това е успехът на учениците от СУ „Йордан Йовков“ – Русе: Йоана Обретенова от VIIIа и Кристиян Ганчев и Виктор Ангелов от IXа клас, които взеха участие в ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР Tomorrow’s Business Starts Today Русе 2021, организиран съвместно с клуб „Успешните хора“ към МГ „Баба Тонка“.

Събитието се проведе на 19.11.2021 г. в онлайн среда и беше истинско предизвикателство към участниците да демонстрират усвоените в училище знания и умения, както и да приложат на практика своите идеи и иновативно мислене чрез работа по бизнес казус – разработване на идея за бизнес в контекста на метавселената. Процесът на работа в рамките на иновационния лагер премина през търсене на информация за успешни бизнеси, изготвяне на бизнес канава, работа с ментор, валидиране на идеята чрез проучване в социалните мрежи и изготвяне на презентация.

Отборът на учениците от СУ „Йордан Йовков“ – Русе представи бизнес план за фитнес програма, основаваща се на аватар, който изпробва различни режими на хранене и трениране. Жури, съставено от представители на бизнеса, предприемачи и преподаватели от РУ „Ангел Кънчев“, отличи проекта на нашите ученици със специалната награда „Един ден в кухнята на стартъп“ (предоставена от 1FORFIT и WEBEREST) и с шесто място в цялостното класиране сред 15 отбора от цялата страна.

Ръководството на СУ „Йордан Йовков“ – Русе поздравява участниците и техните учители – Фердане Мехмедали и Преслава Байчева, и им пожелава нови вдъхновяващи идеи и още по-големи успехи!