Състезание за предприемачи в РУ „Ангел Кънчев“

На 24.03.2023 г. учениците Антония Тодорова, Валерия Миткова, Георги Иванов, Росен Раднев от 11 клас и Александра Пенчева и Михаил Борисов от 12 клас, водени от преподавателя по информатика Фердане Мехмедали, участваха в Междурегионално състезание в подкрепа на предприемаческите умения на младите хора и развитие на социално отговорно поведение на тема: „Несигурност или многообразие на решенията (Мляко vs. щурци)“. В надпреварата се включиха над 120 ученици от 15 училища от областите Русе, Плевен, Стара Загора и Велико Търново. Всеки екип беше подкрепян от ментор – студент от факултет „Бизнес и мениджмънт“ към РУ „Ангел Кънчев“.