Контакти

Директор: Кремена Кръстева – тел: 082/834-771

Зам.-директор: Светлана Якимова – тел: 082/835-723

ЗАТС – 0878 65 38 57
Е-mail адрес: y_yovkov_rousse@abv.bg
Пощенски адрес гр. Русе 7012 ул. „Цар Освободител“ 117

Сайтът е създаден с усилията на голяма част от учителите в СУ „Йордан Йовков“, както и благодарение на подкрепата на училищното ръководство.