Контакти

Телефон

  •  0882661714

Е-mail адрес

  • info-1806206@edu.mon.bg

Пощенски адрес

  • гр. Русе 7012 бул. „Цар Освободител“ 117

Сайтът е създаден с усилията на голяма част от учителите в СУ „Йордан Йовков“, както и благодарение на подкрепата на училищното ръководство.