Ръководство

Директор: Кремена Йорданова Кръстева

Заместник-директор по учебната дейност: Светлана Борисова Якимова 

Заместник-директор административно стопанската дейност: Петя Трифонова Пашова