НВО X клас

НВО – X клас 2024 година

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
(по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа

ЗАПОВЕД № РД09-2050/ 28.08.2023 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НВО В IV, VII И X КЛАС, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2022/20223 година. zap2050_NVO_01092023