НВО IV, VII и X клас – 2019/2020г

Информация от РУО – Русе

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

НВО VII клас – Инструктаж на ученика


НВО за 10 клас – Заповед на Директора

 

Изпитни варианти през годините