Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали
по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Вътрешни правила за защита на лицата подаващи сигнали
Регистър за сигнали
Длъжностно лице за резглеждане на подадените сигнали
Формуляр за регистриране на сигнал

За контакти:
Тел: 0882661714
е-mail: ivelina.kalinova@edu.mon.bg

Please follow and like us: