Библиотека

Фондът на  библиотеката при СУ „Йордан Йовков” притежава 9426 библиотечни единици. От  тях 9316 бр. са на български език.

Разпределени  са по отдели на знанието както следва:

 1. 34 са енциклопедиите;
 2. 63 са философия
 3. 7 са религия
 4. 301 са общ. политика
 5. 274 са математика и естествени науки
 6. 66 са медицина
 7. 299са техника
 8. 3 са само стопанство
 9. 235 са литературознаниe
 1. 76 са изкуство
 2. 87 са езикознание
 3. 169 са история
 4. са география
 5. 4566 са художествена литература
 6. 10 са детска отраслова литература
 7. 3200 са детска художествена литература

В  библиотеката се получават 17 периодични издания (списания и вестници)
Годишно  се правят над 120 справки.
Въведени  са часове по ББЗ (даване на библиотечни знания)
Библиотеката  ползва при нужда фондовете на ОБ „Любен Каравелов” и читалище „Захари Стоянов”.
Изработва  се „Бюлетин за педагогически новости”, включващ библиографско описание на  статии от получаваните педагогически изданмия. Заемат се годишно около 5700 библ.  единици.
Библиотеката  притежава краеведска сбирка.
Читателите  са 431.
Обхватът  на библиотеката е 0,501.
Библиотеката  се ползва от учениците от  1 до 12 клас,  както и от педагозите в училището – в помощ е на учебния процес.