Символи и ритуали

Ритуали

15.09-Откриване  тържествено на Новата  учебна година с  трайно  присъстващи ритуали:

 1. Издигане  на флага на Република България под звуците на националния химн от ученици – първенци в  национални и международни форуми.
 2. Посрещане  на училищното знаме.
 3. Тържествен  водосвет.
 4. Тържествено  посрещане на първокласниците и   въвеждането им в училищната сграда под венец от цветя при звъна на  оригиналната училищна камбанa.

05.10-Ден на учителя

01.11-ден на народните будители

09.11- Патронен празник

 1. Тържествено  посрещане на училищното знаме.
 2. Тържествено  слово за патрона.
 3. Ритуал по  награждаване на първенци и отличили се в конкурси, посветени на патрона.

02.12-Празник на буквите

14.02-Конкурс за Валентинка      

09.05-Деня на Европа      

17.05-Деня на българския спорт      

20.05-Тържествен ритуал по изпращане на абитуриентите с    предаване на „ Ключ към успеха” на  следващия випуск и с връчване на грамоти – „оценки” от абитуриентите на  учителите.       

22.05-  Абитуриентски бал – паметни снимки пред Паметника на свободата     

24.05- Традиционно  тържество за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – с ритуали:

 1. Посрещане  на училищното знаме и тържественото му предаване на следващия випуск.
 2. Благослов  от свещеник.
 3. Слово за  Кирил и Методий.
 4. Награждаване  на отличници и отлично представили училището ученици в регионални, национални и  международни форуми.

20.06 – Тържествено връчване на свидетелство за основно  образование              

30.06 – Тържествено връчване на дипломите за средно  образование и свидетелства за допълнителна подготовка по „ Митническо  комисионерство” и „ Полиграфия” – отличникът на випуска получава награда  часовник (в бъдеще плакет със знака на училището)

 

Песен на СОУ „Йордан Йовков“ гр. Русе

Tекст – Владимира Велинова
Mузика – Анна Екова

Текста