Финанси

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

Бюджет 2024 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Бюджет 2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Бюджет 2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Бюджет 2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета  към 30.06.2020

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020

Бюджет 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета 31.12.2019

Отчет за изпълнение на бюджета 30.09.2019

Отчет за изпълнение на бюджета 30.06.2019

Отчет за изпълнение на бюджета 31.03.2019

Бюджет 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета 31.12.2018

Отчет за изпълнение на бюджета 31.09.2018

Отчет за изпълнение на бюджета 31.06.2018

Отчет за изпълнение на бюджета 31.03.2018

Бюджет 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета 31.12.2017

Отчет за изпълнение на бюджета 30.09.2017 – първа страница, стойностни показатели

Отчет за изпълнение на бюджета 30.06.2017

Отчет за изпълнение на бюджетa 31.03.2017

Бюджет 2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджетa 31.12.2016

Отчет за изпълнение на бюджетa 30.09.2016

Отчет за изпълнение на бюджетa 30.06.2016

Отчет за изпълнение на бюджетa 31.03.2016

Отчет за изпълнение на бюджетa 04.01.2016

Отчет за изпълнение на бюджетa 30.09.2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 30.06.2015 г.

Утвръждаване на Образец 1 за учебната 2015/2016 година