Спечелен проект

Пореден спечелен проект за подобряване на материалната база на училището (отвори).

Информационно-разяснителни кампании „Пази горите от пожар“ и „Пази реколтата от пожар“

Уважаеми ученици и родители,

Информация за родителите от начален етап

Уважаеми родители, В изпълнение на указания на Министерството на образованието и науката СУ „Йордан Йовков“ организира за ученици от I, II и III клас в периода от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г. дейности съобразно и доколкото противоепидемичните мерки позволят по

Между най-добрите

На 24.05.202 г изявени русенски ученици бяха наградени за постигнати високи резултати през учебната година от кмета на Русе Пенчо Милков. Сред най-добрите и изявени млади хора в нашия град получи знак „Отличник“ и грамота Илкем Динчерова Исуфова от 12

Проведен курс с преподаватели от РУ „Ангел Кънчев“ – Русе

Съвместните дейности между СУ „Йордан Йовков“ и РУ „Ангел Кънчев“ продължават. На 13.05.2021 г в СУ „Йордан Йовков“ се проведе обучение от катедра „Телекомуникации“ от факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет. Проф. дн инж. Михаил Илиев, проф. Нина

Важно – за учениците от 1 до 12 клас

Заповед на Директора на СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе за организиране на учебните занятия в периода от 05.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 1. Присъствено за всички ученици от I до IV клас при спазване на утвърденото седмично разписание за

Top