Спечелен проект

Пореден спечелен проект за подобряване на материалната база на училището (отвори).

Информационно-разяснителни кампании „Пази горите от пожар“ и „Пази реколтата от пожар“

Уважаеми ученици и родители,

 С настъпването на летния сезон и повишаване на температурите, се увеличава рискът от възникване на пожари в земеделските земи и горите. В тази връзка РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе стартира информационно-разяснителни кампании „Пази горите от пожар“ и „Пази реколтата от пожар“. Целта е информацията да достигне до възможно повече хора и чрез формиране на безопасно поведение да се намали броят на възникналите пожари вследствие човешката дейност и за опазване живота и здравето на населението чрез безопасно поведение.

Информация за родителите от начален етап

Уважаеми родители,

В изпълнение на указания на Министерството на образованието и науката СУ „Йордан Йовков“ организира за ученици от I, II и III клас в периода от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г. дейности съобразно и доколкото противоепидемичните мерки позволят по приложения график.

Между най-добрите

На 24.05.202 г изявени русенски ученици бяха наградени за постигнати високи резултати през учебната година от кмета на Русе Пенчо Милков. Сред най-добрите и изявени млади хора в нашия град получи знак „Отличник“ и грамота Илкем Динчерова Исуфова от 12 клас от нашето училище.

Ученичката е постигнала отлични резултати в гимназиалния етап на обучението си. Проявява системност, задълбоченост и целенасоченост при овладяването на учебния материал. Активно участва в училищния живот. Включва се в реализирането на проекти, по които работи училището.  С гордост и достойнство носи униформата на СУ „Йордан Йовков“.

 

Проведен курс с преподаватели от РУ „Ангел Кънчев“ – Русе

Съвместните дейности между СУ „Йордан Йовков“ и РУ „Ангел Кънчев“ продължават. На 13.05.2021 г в СУ „Йордан Йовков“ се проведе обучение от катедра „Телекомуникации“ от факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет. Проф. дн инж. Михаил Илиев, проф. Нина Бенчева, гл. ас. д-р Дияна Кинанева и докторантът Георги Георгиев представиха готови приложения, разработени от тяхната катедра в областта на изкуствения интелект. Част от тях бяха разпознаване на реални обекти, засичане на задимени области с цел предотвратяване на горски пожари, изпълнение на команди и др. с демонстрация на дрон. През следващата учебна година предстоят надграждащи срещи и обучения между университетските преподаватели и ученици на СУ „Йордан Йовков“.

Важно – за учениците от 1 до 12 клас

Заповед на Директора на СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе за организиране на учебните занятия в периода от 05.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

1. Присъствено за всички ученици от I до IV клас при спазване на утвърденото седмично разписание за II срок на учебната 2020/2021 г. и при спазване на всички противоепидемични мерки.

2. На 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г., учениците от 5., 8., 9., 10. и 12. клас ще се обучават присъствено, а учениците от 6. и 7. клас ще се обучават в електронна среда.

3. В периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г., учениците от 5.,6, 8., 9.,10. и 12 клас ще се обучават присъствено, а учениците от 7 клас ще се обучават в електронна среда.

4. В периода от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.,учениците от 6.,7, 8., 9. и 10 клас ще се обучават присъствено, а учениците от 5 клас ще се обучават в електронна среда.

Всеки ученик, който се обучава в електронна среда трябва да се включва от вкъщи спазвайки седмичната програма и часовия график.

 

Top