Представители на „Креативен Център Русе“ гостуваха в СУ „Йордан Йовков“

Професионалната реализация е един от най-важните фактори за успеха на всеки човек. За да бъдат нашите ученици готови за тази важна стъпка, екипът на СУ „Йордан Йовков“ – Русе стартира поредица от инициативи, в които да срещнем младежите с представители на бизнеса, в които да се запознаят с възможностите за обучение и кариерно развитие.

Наши първи гости бяха представители на „Креативен Център Русе“. Лекторите на Центъра изнесоха пред ученици от VIII до XII клас обучителна програма по основи на гейм дизайна, разработена от ARC Academy, и запознаха младежите с основните етапи в разработването на игри. Участниците дискутираха различните позиции в гейм индустрията и ключовите умения, необходими за работа в сферата на креативните индустрии. Въпросите надскочиха предвиденото време, а увлекателните разговори доказаха за пореден път, че подобни образователни инициативи са една добра възможност учениците да бъдат по-добре подготвени за утрешния ден.

„Европейски ден на спорта“ в СУ „Йордан Йовков“

На 30 септември 2022 г., ученици от I до IV клас на СУ „Йордан Йовков“ – Русе, се включиха в инициативата „Европейски ден на спорта в училище“, чиято цел е да се насърчи физическата активност сред учениците и повиши усещането за принадлежност към училището за всеки участник.

Тази година специална тема на кампанията беше „Спорт без отпадъци“, като чрез включването на учениците в нови и забавни игри бяха изпробвани различни видове физическа активност, чрез които децата да бъдат въвлечени в инициативи за разделното събиране, рециклиране и опазване на околната среда.

 

 

 

Участие в онлайн форум

Ученици от VIII, IX, X и XI класове на СУ „Йордан Йовков“ – Русе се включиха в Национален ученически форум, който се проведе онлайн на 27.09.2022 година. Срещата е първа от поредица инициативи, организирани от Фондация „ЕкоОбщност“ в партньорство с Асоциация на Центровете за подкрепа за личностно развитие в България и Асоциация „Български детски младежки парламент“ в рамките на проект „Да върнем гражданското си пространство!“.

В рамките на форума Селвин Генджев, Йоана Обретенова, Георги Данков, Виктория Кирилова и Георги Ивов в открит диалог с ученици от цялата страна споделиха своите идеи и дадоха предложения за това как биха искали да се промени средата, в която живеят – класната стая, училището, своя дом дори. Изключително висока бе активността на участниците при обсъждане на начините на преподаване и прилагане на добри практики в образованието. В открит диалог учениците изложиха своите идеи, които, според тях, биха допринесли за развитието на прилаганите в училищното образование методи на обучение, хигиена и цялостното ни поведение и отношение за опазване на средата, в която живеят.

Активни, смели, млади и отговорни. Това са учениците на СУ „Йордан Йовков“ – днешното утре на нашия град вече очаква следващите срещи.

 

 

 

 

Съобщение

Уважаеми ученици и родители, денят след изборите 3.10.2022 г. е неучебен.
(Заповед на Директора на училището)

Шампионски връх за учителя от СУ„Йордан Йовков“ – Русе – Силвия Димитрова

От 23 до 25 септември 2022 г. в Русе се проведе седмият кръг от Националната верига по бадминтон. В него се включиха над 90 състезатели от цялата страна, а също и от Украйна и Индия. Спортната проява се организира от СК „Бадминтон“ – Русе и се реализира с подкрепата на Община Русе.

За наша радост две от отличията ще красят богатата спортна витрина на преподавателя по физическо възпитание и спорт в СУ „Йордан Йовков“ – Русе – Силвия Димитрова. Тя, заедно със своите съотборници Тодор Табаков и Сузана Таракчиева, спечелиха съответно първо и второ място в трето ниво на дисциплините „Смесени двойки“ и „Двойки жени“.
Честито на г-жа Димитрова! Пожелаваме и нови успехи и все така да бъде вдъхновител на своите ученици.

СУ „Йордан Йовков“ – Русе в подкрепа на кампанията „Пази детето в интернет”

Предпазване на подрастващите в интернет пространството и отговорно отношение към киберсигурността са неотменна част от образователните инициативи на учениците от СУ „Йордан Йовков“ – Русе. Провокирани от похватите, с които изкуството противодейства на кибертомоза и посегателствата над деца в дигиталното пространство, на 17 септември 2022 год. учениците от VIII „А“ клас на СУ „Йордан Йовков“, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, посетиха изложбата „Изкуството като оръжие срещу кибертормоза“ с творби на известния италиански художник Фабио Калвети. Инициативата е част от социалната кампания на Застрахователна компания „Лев Инс“ „Пази детето в интернет“ и има за цел да осигури защита за децата, както и да изгради у тях умения за безопасно ползване на Интернет.

Top