СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

От 06.12.2021 г. (понеделник) се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от V до XII клас в паралелки с писмено декларирано съгласие на поне 50% от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на децата им с неинвазивен антигенен тест или представен валиден документ за ваксинация, наличие на антитела или преболедуване на COVID-19. На този етап за СУ „Йордан Йовков“ – Русе това са следните паралелки: V „а“, V „б“, VI „а“, VII „б“, VIII, X и XI класове.

Присъственото обучение ще се провежда по класните стаи само с учениците от гореспоменатите паралелки, за които има подадена от страна на родителите декларация за съгласие за тестване с неинвазивен бърз антигенен тест или представен валиден документ за ваксинация, наличие на антитела или преболедуване на COVID-19. За учениците от посочените класове, за които няма изразено писмено съгласие за извършване на тестване или валиден сертификат, обучението продължава в електронна среда от разстояние по утвърден график.

Тестовете на учениците ще се провеждат само понеделник в класните стаи.

За по-добра организация и навременно стартиране на учебния процес е необходимо на 6 декември (понеделник), учениците от прогимназиален етап – V „а“, V „б“, VI „а“ и VII „б“ класове, да бъдат в училище в 7.40 часа, а от гимназиален етап – VIII, X и XI класове – в 8.00 час

Учебните занятия ще започват след извършена дезинфекция на класните стаи по утвърдения график, а именно: от 08.00 ч. за V, VI и VII класове и от 8.20 за VIII, X и XI класове. За изследване на ученици със специални образователни потребности родителите следва да се обърнат към класните ръководители за допълнителна информация.

Напомняме, че 30 минути преди началото на тестването учениците не бива да са приемали храна или течности.

Не се променя графикът на обучение на учениците от начален етап – присъствен за I „а“, I „б“, I „в“, II „а“, II „б“, III „а“ и III „б“ класове за учениците, за които има подадена от страна на родителите декларация за съгласие за тестване с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка.

КРЕМЕНА КРЪСТЕВА
Директор на СУ „Йордан Йовков“ – Русе

 

ЕКОШАМПИОНИ С КАУЗА

УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ – РУСЕ

ЕКОШАМПИОНИ С КАУЗА

Разделното събиране и рециклиране се е утвърдило като добра практика в живота на учениците и преподавателите в СУ „Йордан Йовков“ – Русе. Доказаха го и с участието си в кампанията „Екошампиони“, организирана от „ЕКОПАК България“ АД в партньорство с Община Русе, Община Бургас, Община Добрич и Декатлон.

В рамките на месец ноември учениците се запознаха с уроци за разделното събиране на отпадъци, за тяхното рециклиране и повторно оползотворяване и как това влияе върху заобикалящия ни свят и околната среда. На тези и много други въпроси по темата за устойчивото развитие те намериха отговори и допълнителна информация в образователната платформа „Рециклиращо училище! Учители за чиста природа!“. Нещо повече – инициативата привлече не само учениците, но и техните семейства. Заедно те събраха и предоставиха за рециклиране 70 чувала с пластмасови и алуминиеви отпадъци и така помогнаха за чистотата на природата и града, в който живеят.

Отговорник и главна движеща сила за успешното провеждане на акацията в СУ „Йордан Йовков“ беше на преподавателя по химия и опазване на околната среда – г-жа Борислава Ангелова. Най-активни в разделното събиране бяха учениците от IIIА клас с класен ръководител г-жа Ангелина Цветкова, следвани от възпитаниците на г-н Стефан Тотев от IVА клас.

Но безспорно големият победител е природата.

                                                                                     

© СУ „Йордан Йовков“ – Русe

Отборът на СУ „Йордан Йовков“ – Русе със специалната награда от Иновационен лагер Tomorrow’s Business Starts Today Русе 2021

Ученето се случва не само в рамките на учебните часове, но и в извънкласни дейности и състезания. Пример за това е успехът на учениците от СУ „Йордан Йовков“ – Русе: Йоана Обретенова от VIIIа и Кристиян Ганчев и Виктор Ангелов от IXа клас, които взеха участие в ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР Tomorrow’s Business Starts Today Русе 2021, организиран съвместно с клуб „Успешните хора“ към МГ „Баба Тонка“.

Събитието се проведе на 19.11.2021 г. в онлайн среда и беше истинско предизвикателство към участниците да демонстрират усвоените в училище знания и умения, както и да приложат на практика своите идеи и иновативно мислене чрез работа по бизнес казус – разработване на идея за бизнес в контекста на метавселената. Процесът на работа в рамките на иновационния лагер премина през търсене на информация за успешни бизнеси, изготвяне на бизнес канава, работа с ментор, валидиране на идеята чрез проучване в социалните мрежи и изготвяне на презентация.

Отборът на учениците от СУ „Йордан Йовков“ – Русе представи бизнес план за фитнес програма, основаваща се на аватар, който изпробва различни режими на хранене и трениране. Жури, съставено от представители на бизнеса, предприемачи и преподаватели от РУ „Ангел Кънчев“, отличи проекта на нашите ученици със специалната награда „Един ден в кухнята на стартъп“ (предоставена от 1FORFIT и WEBEREST) и с шесто място в цялостното класиране сред 15 отбора от цялата страна.

Ръководството на СУ „Йордан Йовков“ – Русе поздравява участниците и техните учители – Фердане Мехмедали и Преслава Байчева, и им пожелава нови вдъхновяващи идеи и още по-големи успехи!

Провеждане на учебни занятия в СУ „Йордан Йовков“ на 22.11.2021 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Съгласно Заповед на Директора на 22.11.2021 г. (понеделник) обучението на учениците от 1-12 клас ще се провежда от разстояние в електронна среда.

Провеждане на учебни занятия в СУ „Йордан Йовков“ от 15.11.2021 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката на 15.11.2021 г. (понеделник) обучението на учениците от 1-12 клас ще се проведе от разстояние в електронна среда.

От 16 ноември 2021 г. (вторник), се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от начален етап в класове с писмено декларирано съгласие на поне 50% от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на децата им два пъти седмично с неинвазивен антигенен тест или представен валиден документ за преболедуване на COVID-19. На този етап за СУ „Йордан Йовков“ – Русе това са следните паралелки: I „а“, I „в“, III „а“ и III „б“. Присъствено обучение ще се провежда по класните стаи само с учениците от гореспоменатите паралелки, за които има подадена от страна на родителите декларация за съгласие за тестване с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка.

За по-добра организация и навременно стартиране на учебния процес е необходимо на 16 ноември, вторник, както и във всички последващи дни, определени за тестване, учениците от: I „а“, I „в“, III „а“ и III „б“ класове, които ще се обучават присъствено, да бъдат в училище в 7.40 часа. Тестването е с продължителност 10 минути и ще се извършва с утвърден неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка. Учебните занятия ще започват по график в 08.00 ч., след извършена дезинфекция на класните стаи. За изследване на ученици със специални образователни потребности родителите следва да се обърнат към класните ръководители за допълнителна информация. Напомняме, че 30 минути преди началото на тестването децата не бива да са приемали храна или течности.

Всички останали ученици, включително и тези от I „а“, I „в“, III „а“ и III „б“, чиито родители не са подали декларация за съгласие за тестване с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърден график.

Приложения:
Заповед на Директора за организация на обучението на 15.11.2021 г.
Заповед на Директора за обучение и действия в условията на епидемична обстановка
Заповед за възстановяване на присъствения образователен процес на учениците в начален етап от 16.11.2021 г.

КРЕМЕНА КРЪСТЕВА
Директор на СУ „Йордан Йовков“ – Русе

Съобщение

   Уважаеми родители, можете да се запознаете с начина по който ще се извършва изследване с неинванзивни антигенни тестове за Covid-19 за ученици.

Top